NB: eerste beschikbaarheid vanaf zomer 2020.
Ga naar Academisch Schrijven Vervolgcursus

Academisch Schrijven in het Engels

Engelse schrijftechnieken voor academische publicaties

Academisch Schrijven in het Engels is een cursus voor promovendi, postdocs en ervaren wetenschappers van de Graduate School van de Universiteit Utrecht en andere universiteiten en onderzoeksinstellingen.Deze schrijfcursus behandelt technieken waarmee de kwaliteit en professionaliteit van het Academisch Engels verbeterd wordt. Dit gebeurt aan de hand van een door de cursist zelf geschreven artikel. Door middel van het analyseren en bewerken van de eigen tekst leren deelnemers hun boodschap duidelijk over te brengen aan een academisch publiek in het Engels.

Cursisten krijgen elke week persoonlijke feedback op hun schrijfwerk.Now, I am even arguing (with my co-authors) about the English words, grammar, past or present, British versus American, concise writing and the flow of the text. That is what you want, isn’t it? To be a sparring partner in the English language. Taylor is a very good coach in bringing you up there! She teaches you how to shape your text into an excellent piece of art! And writing is fun now! Maaike S.

Meer testimonials


Voorbeelden van zaken die aan bod komen bij de Academische Schrijfcursus zijn:

 • het verbeteren van de opbouw van zinnen en alinea's in het Engels;
 • omslachtig taalgebruik omzetten in concrete en heldere formuleringen;
 • een balans vinden tussen formeel en informeel taalgebruik in academisch schrijven;
 • het correct toepassen van werkwoorden en tijden;
 • het opfrissen van grammatica en interpunctie regels;
 • het juist hanteren van verschillen tussen het Brits en Amerikaans-Engels;
 • het schrijven van brieven en e-mails.

De cursist ontvangt uitgebreide individuele feedback van de docent en van de andere deelnemers. Tevens vindt klassikale behandeling van de teksten van alle cursisten plaats. Het herschrijven en verbeteren van de eigen tekst staat in deze schrijfcursus centraal.

 • De cursus Academisch Schrijven in het Engels duurt zes weken en bestaat uit één bijeenkomst van drie uur per week.
 • De kosten voor deze cursus bedragen in totaal €450 per deelnemer.
 • Studenten van de Universiteit Utrecht zouden 1.8 EC credits moeten krijgen voor volledige participatie in deze cursus. Neem contact op met uw faculteit voor meer informatie.
 • Om een optimaal leereffect te bereiken moeten cursisten voldoende tijd kunnen besteden aan het bewerken van hun teksten. Helaas kunnen inschrijvingen niet worden aangepast vanwege tijdgebrek of vakanties.

Voormalige studenten zijn ingeschreven van de volgende universiteiten: Universiteit Utrecht - Universiteit voor Humanistiek - Leiden Universiteit - Hogeschool Utrecht - Erasmus Universiteit Rotterdam - Hogeschool Rotterdam - Radboud Universiteit - Universiteit Twente - Vrije Universiteit Amsterdam - Open Universiteit - Universiteit van Amsterdam

Nu inschrijven

De volgende academische schrijfcursussen beginnen op 12 september 2019 en 6 oktober 2019 op de Uitfhof. Inschrijven kan hier.


I now feel more comfortable and able to accurately express my ideas and have even started to correct my colleagues' work. I strongly recommend Taylor as a teacher. She perfectly mixes theory and direct practical advice on your own work.
Leila P.